Äriplaanid, projektiplaanid, konsultatioon. EAS Starditoetus, PRIA toetus, Töötukassa toetus

Peamised põhjused, miks alustavad ettevõtted ebaõnnestuvad

Probleemid turuga

Kõige levinum põhjus miks alustavad ettevõtted ebaõnnestuvad on seotud vähese või üleüldse puuduva turuga. Ettevõtte väärtuspakkumine ei ole piisav, et potentsiaalne klient ostu sooritaks. Kas sinu poolt pakutav lahendus on midagi mis peab olema või midagi mis võiks olla? Mõnikord ei ole turg sinu poolt pakutavaks lahenduseks lihtsalt valmis või on turule sisenemise ajastus muul moel vale.

Ärimudel ei ole küps

Kui palju läheb ühe kliendi saamine maksma ja kui palju see klient raha tagasi toob? Suur osa alustavaid ettevõtjaid hindab liiga optimistlikult enda oskusi teenuse või toote eest maksvaid kliente leida. Üksnes kodulehest ja sotsiaalmeedia kontost ei piisa!

Teostus on kehv

Ainult hea idee ja entusiasmiga jääb supp lahjaks! Tihti on probleemiks vähesed teadmised ja valdkondlik kogemus. Kardetakse küsida nõu ning proovitakse ise jalgratast leiutada.

Raha saab otsa

Meeskond ei tea, kui palju on idee elluviimiseks raha vaja (tihti rohkem kui arvati, kuna ei osatud arvestada varjatud kuludega) ning ei kasutata ära võimalusi stardikapitali kaasamiseks läbi fondide (EAS, Töötukassa, PRIA, KIK jt.) ja investorite.

Probleemid toote/teenuse endaga

Mitmed alustavad ettevõtjad ei suuda ise objektiivselt hinnata pakutava toote või teenuse sobivust sihtturuga. Tegemist võib olla strateegiliste või juhtimisalaste probleemidega ning tihti on need saanud alguse juba toote või teenuse väljatöötamise etapis.

Kirjeldatud ja laialt levinud, alustava ettevõtja poolt tehtavaid vigu on võimalik vältida!

Idee / Plaan / Tegevuskava / Edu

Idee

Mis probleemi sa lahendad? miks ja kellele sinu toodet või teenust vaja on?

Plaan

Äriplaan näitab kas sinu idee on elujõuline. Paberil on raha kaotada odavam!

Tegevuskava

Suurt eesmärki on saavutada lihtsam kui see on jagatud väiksemateks, tähtajaliselt püstitatud ülesanneteks ja toiminguteks.

Edu

Garanteerida ei saa ja iga algus on raske. kindel on aga see, et pärast põhjaliku ettevalmistust ei tule võimalikud takistused enam üllatusena! Enda saatuse ja edu juhtimine on suurepärane võimalus, millega kaasneb suur vastutus!

Kui plaanid teha esimesi samme ettevõtjana ning usud, et suudad läbi enda toote või teenuse kellegi probleeme lahendada, soovime sulle ainult edu ja tuult tiibadesse! Vii enda idee ellu ja saada korda suuri tegusi!

Kui soovid just seda teha, kuid vajad mõningast abi, siis oleme siin, et aidata.
Ütle, kuidas saame kasulikud olla.