Krediidiandja tegevusloa taotlemine (KAVS)

1. Jun 2017

Kui 2015 aasta alguses võeti riigikogus vastu seadus, millega Finantsinspektsioon võttis krediidiandjad ja vahendajad enda järelvalve alla, tekitas see esialgu palju segadust ja trotsi seni piiranguteta tegutsenud teenusepakkujate hulgas. Suuremale osale valdkonnas tegutsevatele ettevõtetele oli krediidiandja tegevusloa taotlemine siiski jõukohane. Ühtlustatud regulatsioon on eelduseks ausale konkurentsile, laenuandjate õiguspärasele tegutsemisele ja paremale laenuvõtjate kaitsele, kus laenu ei saa inimesed, kes seda ei ole võimelised teenindama.

Meie meeskond aitas uuele süsteemile ülemineku perioodil viite valdkonnas tegutsevat ettevõtet, kelle jaoks oli krediidiandja tegevusloa taotlemine äriliselt elu ja surma küsimus. Mõned neist väljastasid kinnisvaraja- ja mootorsõiduki tagatisel laene, teised väikelaene. Üks klientidest vajas tegevusluba mootorsõidukite järelmaksuga ostmise teenuse osutamiseks. Klientide nimed jäävad sõlmitud konfidentsiaalsuslepingute alusel meie teada, kuid oskame varasemat kogemust uute klientide nõustamisel kasutada. 2017 aasta keskel alustasime pärast aastast pausi koostööd uue krediidiandjaga, kes vajab meie abi, et krediidiandja tegevusloa taotlemine õnnestuks soovitud tempos.

Äriplaani koostamise seisukohast oli tegemist väga põneva perioodiga, kuna lisaks koostööle krediidivaldkonna liidritega ja nimekate advokaadibüroodega, avanes meie meeskonnal võimalus minna sisse krediidivahenduse maailma ning saada ülevaade Eesti laenuturust ning selle osalisestest. Finantsinspektsiooni kodulehel on krediidiandja tegevusloa taotlemine ja esitatavad dokumendid lahti kirjutatud. Üldiselt põhjalikus vajalike dokumentide loetelus on punkt number 2: äriplaan. Ei strukuuri, ega juhendeid dokumendi sisu või nõutava mahu kohta. Paljuski mõtlesime selle struktuuri koostöö käigus välja ning lihvisime iga järgneva projektiga paremaks (vähemalt ise nii uskudes).

Krediidiandja tegevusloa taotlemine (äriplaani struktuur)

1. Missioon, visioon, väärtused (3)
2. Ettevõtte poolt pakutavad teenused (4)
3. Teenuste osutamisega seotud kohustused (5)
5. Tegevusstrateegia (12)
6. Turg ja konkurendid (14)
-6.1 Turu makrokeskkonna ülevaade (14)
-6.2 Turu mikrokeskkonna ülevaade (17)
-6.3 Konkurendid (19)
7. Riskide juhtimise üldpõhimõtted ja strateegia (29)
8. Investeerimis- ja tegevuste finantseerimise poliitika (32)
9. Juhtkond, meeskond ja sisekontrollisüsteem (33)
-9.1 Juhtkond (33)
-9.2 Meeskond (36)
-9.3 Sisekontrolli süsteem (40)
10. Finantsprognoosid (43)
11. Lisad (44)

 

äriplaani näidis – Raha tõstmiseks mõeldud onepager

5. August, 2017

Järjest rohkem tuleb meil lisaks äriplaanidele koostada ka juurde käivaid esitlusdokumente nagu onepagerid ja presentatsioonid. Tänaseks on kogemust piisavalt, et üks koostatud äriplaani näidis ideede saamiseks blogis välja tuua. Onepagerid… Loe edasi »

Messid – Kas raisatud raha või võti ekspordiks?

6. November, 2016

Tänases ettevõtlusruumis on messidest saanud omamoodi religioon – üks osa usub, teised mitte.  Ühed on veendunud, et messid kui tööstusharu ei kao kuhugi, ning teiste arvates on tegemist kalli ja… Loe edasi »