Krediidiandja tegevusloa taotlemine (KAVS)

1. Jun 2017

Kui 2015 aasta alguses võeti riigikogus vastu seadus, millega Finantsinspektsioon võttis krediidiandjad ja vahendajad enda järelvalve alla, tekitas see esialgu palju segadust ja trotsi seni piiranguteta tegutsenud teenusepakkujate hulgas. Suuremale osale valdkonnas tegutsevatele ettevõtetele oli krediidiandja tegevusloa taotlemine siiski jõukohane. Ühtlustatud regulatsioon on eelduseks ausale konkurentsile, laenuandjate õiguspärasele tegutsemisele ja paremale laenuvõtjate kaitsele, kus laenu ei saa inimesed, kes seda ei ole võimelised teenindama.

Meie meeskond aitas uuele süsteemile ülemineku perioodil viite valdkonnas tegutsevat ettevõtet, kelle jaoks oli krediidiandja tegevusloa taotlemine äriliselt elu ja surma küsimus. Mõned neist väljastasid kinnisvaraja- ja mootorsõiduki tagatisel laene, teised väikelaene. Üks klientidest vajas tegevusluba mootorsõidukite järelmaksuga ostmise teenuse osutamiseks. Klientide nimed jäävad sõlmitud konfidentsiaalsuslepingute alusel meie teada, kuid oskame varasemat kogemust uute klientide nõustamisel kasutada. 2017 aasta keskel alustasime pärast aastast pausi koostööd uue krediidiandjaga, kes vajab meie abi, et krediidiandja tegevusloa taotlemine õnnestuks soovitud tempos.

Äriplaani koostamise seisukohast oli tegemist väga põneva perioodiga, kuna lisaks koostööle krediidivaldkonna liidritega ja nimekate advokaadibüroodega, avanes meie meeskonnal võimalus minna sisse krediidivahenduse maailma ning saada ülevaade Eesti laenuturust ning selle osalisestest. Finantsinspektsiooni kodulehel on krediidiandja tegevusloa taotlemine ja esitatavad dokumendid lahti kirjutatud. Üldiselt põhjalikus vajalike dokumentide loetelus on punkt number 2: äriplaan. Ei strukuuri, ega juhendeid dokumendi sisu või nõutava mahu kohta. Paljuski mõtlesime selle struktuuri koostöö käigus välja ning lihvisime iga järgneva projektiga paremaks (vähemalt ise nii uskudes).

Krediidiandja tegevusloa taotlemine (äriplaani struktuur)

1. Missioon, visioon, väärtused (3)
2. Ettevõtte poolt pakutavad teenused (4)
3. Teenuste osutamisega seotud kohustused (5)
5. Tegevusstrateegia (12)
6. Turg ja konkurendid (14)
-6.1 Turu makrokeskkonna ülevaade (14)
-6.2 Turu mikrokeskkonna ülevaade (17)
-6.3 Konkurendid (19)
7. Riskide juhtimise üldpõhimõtted ja strateegia (29)
8. Investeerimis- ja tegevuste finantseerimise poliitika (32)
9. Juhtkond, meeskond ja sisekontrollisüsteem (33)
-9.1 Juhtkond (33)
-9.2 Meeskond (36)
-9.3 Sisekontrolli süsteem (40)
10. Finantsprognoosid (43)
11. Lisad (44)

 

KUI PALJU ON MINU ÄRIIDEE VÄÄRT?

9. February, 2016

Ettevõtluse alustamise konsultandina on minult seda küsimust korduvalt küsitud. Täpsemalt on kliendid tahtnud veenduda, et nende äriidee on kaitstud. Olen isegi allkirjastanud konfidentsiaalsuslepinguid ettevõtetega, mis ei tegutse ja millel ei… Loe edasi »

Hindade mäng osa1 – hinnaankur

10. May, 2016

Oste sooritades on toote või teenuse hinnal väga oluline roll. Me võrdleme hinda ja toote/teenuse väärtust ning langetame saadud info põhjal otsuse. Kui toode või teenus on meie arvates enda… Loe edasi »