äriplaani näidis – Raha tõstmiseks mõeldud onepager

5. Aug 2017

Järjest rohkem tuleb meil lisaks äriplaanidele koostada ka juurde käivaid esitlusdokumente nagu onepagerid ja presentatsioonid. Tänaseks on kogemust piisavalt, et üks koostatud äriplaani näidis ideede saamiseks blogis välja tuua.

Onepagerid ja presentatsioonid leiavad peamiselt kasutust riskiinvestoritelt raha kaasamisel. Kui äriplaani eesmärk on mõelda konkreetses turu- ja konkurentsisituatsioonis läbi kõik äritegevuse käivitamist puudutavad nüansid koos finantseelarve ja tegevuskavaga, siis esitlusdokumendi eesmärk on oskuslikult äriplaani sisu kokku võtta ja peamine idee lugejale edasi anda.

9 korda mõtle 1 kord kirjuta

Kuigi onepager on mahult lühike, siis profesionaalse esitlusdokumendi koostamine on suur väljakutse. Kuna ülesanne on keskenduda üksnes kõige olulisemale, siis see tõstab ka iga joonise, lause ja sõna kaalu. Klassikalises äriplaanis on võimalik iga mõtet, numbrit ja hüpoteesi pikemalt lahti kirjutada. Onepageri puhul tuleb kõige olulisem mõte edasi anda selliselt, et lugeja sellest samamoodi aru saaks.

Üks tähelepanek ja soovitus (eriti võõrkeelset) onepagerit koostades on hinnata lugeja/lugejate keeleoskust. Kui klassikalises äriplaanis aitab lugejat võõraste sõnade puhul kontekst, siis onepager formaadis tuleks selliseid termineid ja sõnu vältida. Lugeja kas a) ei saa mõttest aru ning läheb edasi või b) peatab lugemise, et sõnale tähendus leida ning peab hiljem uuesti ennast häälestama. Õigete sõnade ja väljendite leidmine on üheks suurimaks esitlusmaterjalide koostamise väljakutseks. Üheks lahenduseks on koostada mitu versiooni ja lasta neid kolleegidel või lähedastel lugeda.

Onepager äriplaani näidis www.rulo.ee näitel.

Kuna ühtegi Start-upi ei olnud käepärast võtta, siis koostasime onepageri näidise rulookardinate e-poe näitel. Onepageri ülesehitust ja osade järjekorda tuleb vastavalt ärimudelile kohandada ja muuta, kuid kõik näiteks väljatoodud osad peaksid onepageris kaetud olema. Kui idufirmal äritegevus veel ei käi, siis on soovituslik lisada “Tractioni” osa, milles kirjeldatakse seniseid kordaminekuid ja samme, mis annavad dokumendi lugejale kindluse, et ollakse õigel teel.

Lähiajal ilmub ka liftoffi veebi esitlusdokumentide alammenüü. Kui vajate abi esitlusmaterjalide koostamisel, oleme emaili (info@liftoff.ee) või telefonikõne (+372 56960171) kaugusel.

onepager, äriplaani näidis, rulo, rulood, rulookardinad onepager, äriplaani näidis, rulo, rulood, rulookardinad

Kuidas me läbi eristuva sotsiaalmeedia Rulo.ee valdkonna tippu viisime

15. August, 2019

Alustuseks on oluline märkida, et sotsiaalmeedia strateegia ja kanalid tuleb kohandada lähtuvalt tootest või teenusest ja ei ole oluline, kas ajad taga era- või äriklienti, väikest või suurt. See, kui… Loe edasi »

EAS – loomemajanduse eksporditoetus

11. June, 2016

Viide EASi lehele: http://www.eas.ee/teenus/loomemajanduse-eksporditoetus/ Kes saab taotleda? Toetuse sihtgrupp: eraõiguslikud juriidilised isikud, kes tegutsevad loomemajanduse valdkondades. EAS soovib loomemajanduse eksporditoetuse kaudu toetada loomemajanduse ettevõtete ekspordiga alustamist või selle hoogustamist. Loomemajanduse… Loe edasi »